Політика конфіденційностіУгода про згоду на обробку персональних даних

Сторони:
Замовник (будь-яка дієздатна фізична, фізична особа-підприємець, що замовила послуги у сфері підготовки до ЗНО на сайті https://tselms.com/education) та Виконавець (фізична особа – підприємець Целмс Дмитро Сергійович, зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в установленому чинним законодавством порядку та який є платником єдиного податку) приймають ці положення та погоджуються з ними:
Персональні дані - будь-яка інформація про Замовника, у тому числі його ім'я, номер телефону та email, а також інша інформація, яку Замовник вказує на свій розсуд.
Під обробкою персональних даних Замовника розуміються дії (операції) Виконавця з
персональними даними, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання,
уточнення (оновлення, зміну), використання, знищення персональних даних.
Виконавець інформує Замовника, що всі персональні дані Замовника використовуються
лише з метою підготовки та організації якісних послуг у сфері підготовки до послуг з маркетингу.
Мета надання Замовником персональних даних і подальшої обробки їх Виконавцем -
отримання Замовником якісних послуг Виконавця у сфері підготовки до послуг з маркетингу.
Виконавець зобов'язується не надавати ніякої персональної інформації про Замовника
іншим приватним особами і організаціям.
Замовник надає Виконавцю право здійснювати наступні дії (операції) з персональними
даними: збір та накопичення; безстрокове зберігання, уточнення (оновлення, зміну);
використання; знищення; знеособлення.
Відправка Замовником виконавцю інформації про себе в електронному вигляді є його
безумовною згодою на обробку його персональних даних.